A RÁBÁRÓL RÖVIDEN
A Rába Ausztriában a Stájer-Alpok keleti oldalán a Fischbachi-Alpokban, a Hochlantsch DK-i lejtőjén 1200 m
magasságban két ágból ered. Ezek 11 km után Passailnál 411 m-en egyesülnek. További 100 km meg-
tétele után Alsószölnökön éri el a magyar határt, majd Szentgotthárd előtt véglegesen Magyarország
területére lé. Ezután a Kőszeg-Szombathelyi-hegység, a Zalai-dombság és a Kemeneshát között áthaladva
kilép a síkságra, mad a Rábaközén lelassulva Győrben torkollik a Mosoni (Györi)-Dunába. A folyó teljes
hossza 322 km, amelyből a hazai szakasz 211,3 km.


A Rába vízgyűjtő területe kiterjed a Stájer-Alpok D-i lejtőire, az Őrség dombvidékére, a Vasi-hegy és a
Kemeneshát É-ÉNY-i oldalára, a Kemenesalja, a Sokorói-halomvidék, a Keszthelyi-hegység É-i, a Bakony
ÉNy-i lejtőire valamint a Kisalföld és a Fertő-tó vidékére. A meder esése a határnál 89,6, a torkolatnál
24,1, míg a hazai szakaszon átlagosan 56,2 cm/km. Jelentősebb mellékfolyói b. a Répce, Lapincs, Pinka, Sorok,
Gyöngyös, Répce-árapasztó csatorna és a j. a Herpenyö és a Marcal. A víz átlagos sebessége 2,1-11 km/h,
amely nagyban függ az ausztriai esőzésektől, illetve a hóolvadástól. A meder szélessége 30-50 m, viz-
mélysége 1-2,5 m, míg a duzzasztóművek előtt 10-12 m.


A Rába vízminősége a határtól Várkeszöig I., alatta a torkolatig II. osztályú. A hazai szakasz nehézségi
foka: Szentgotthárd-Körmend között WW-I+, Körmend-Sárvár között WW-I, alatta ZW-AB.

 

HASZNOS TUDNIVALÓK A RÁBÁRÓL
Túrakiinduló pontnak ajánljuk Szentgotthárdon a Kaszagyári-duzzasztó alatti b. partot, vagy Körmenden a
közúti hídnál a b. partot. Akik a "Nagy-Kör" jelvényszerző túrán a Zaláról közúton szállítják át csónakukat
és felszerelésüket Rábáhídvégen a közúti hídnál, vasúti szállítás esetén Püspökmolnáriban a vasúti hídnál
kezdjék a túrát.


A Rába felső szakasza csak kajakkal és kenuval járható, míg a Nicki-gáttól a torkolatig evezőshajóval is
túrázhatunk.
Felhívjuk a figyelmet a Rába szeszélyes vízjárására. Az Alpokban lezúduló nagyobb esőzések illetve a tavaszi
hirtelen hóolvadások alkalmával nagy árhullámok indulnak lefelé, amelyek Sárvárig 1 nap alatt, az alsó
szakaszra pedig 2 nap alatt érnek el. Előfordul, hogy a víz magassága 24 óra alatt 3-5 m-el is emelkedik.
Az alsó szakaszon a Duna szívó, vagy duzzasztó hatása érvényesül. A Vízingadozás itt eléri a 7 m-t is.
A Rába a hazai folyók közül a legváltozatosabb. Rövidebb szakaszokon a felgyorsult víz esetenként elérheti
a WW-II. fokozatot. Az állandó kanyargó folyó intenzív kanyarépítést végez, így az átvágások ellenére a
folyó hossza ismét nő. A folyó végigjárása nagy figyelmet kíván, ajánlatos más, kisebb nehézségű folyón
az előzetes gyakorlás. Gyors és éles kanyarok, parthoz nyomó áramlatok, keresztbedőlt fák, tuskók és
kövek, leszakadt partok, rőzsegátak, sarkantyúk, belógó kompkötelek, ferde hídlábak, cölöpök, híd-
pillér maradványok, zátonyok és homokpadok teszik nehézzé és egyben változatossá a haladást. A Rábán
több duzzasztóművet találunk, előttük kössünk ki és győződjünk meg. hol könnyebb és rövidebb az átemelés.

A Rába szakaszai

(vízi-túrázóknak)

Szentgotthárd 201.7 fkm
Vízi túra-kiinduló pont. Megközelítése autóval, vagy vonattal lehetséges a legkönnyebben.

A hídtól párszáz méterre beérsz egy hosszabb, nagyjából egyenes szakaszra. A folyó felett átívelõ villanyvezeték elõtt 100 m-re kis víznél húzódj be a bal part mellé, a fák alá, különben fennakadsz középen.

Jobb parton kavicspad, kavicskitermelés. Autólejárat. Itt kell felkötni a nadrágokat, én úgy szoktam mondani, hogy a következõ kanyarral kezdõdik a Rába.

A következõ kanyar. Átlagos vízállásnál a bal part mellett lehet csak elmenni. A bal parthoz nyomó víz a figyelmetlen túrázókat be szokta vinni a part menti bokrosba.

Figyelem! Jön egy bal kanyar (a bal part mellett nagy kövek), utána következõ kanyart a vízitúrázók "Halál-kanyar"-nak nevezik.

Halál-kanyar
A kanyarban a jobb oldalon nagy kavicspad. Ideális kiszállóhely azoknak, akik nem akarják bevállalni. Aki bevállalja, azok a jobb szélén menjenek. A közepén csak kajakkal érdemes lemenni, mert könnyen begyûrheti a kenut a fa alá.

Öböl
A Halál kanyar után a bal oldalon lesz egy nagy kavicspad. Ha bátortalan vagy ide kiiszkolhatsz, és a partról levezeted a hajódat. Ha bátor vagy figyelj a bal part mellé nyomó áramlatra. A bal oldali kavicspad utáni helyet öbölnek hívom. Igazán nincs benne érdekes, csak amiatt említem meg, mert nincs mindenhol elég víz.

Az öböl utáni kanyar amilyen szép olyan aljas lehet. A jobb oldali szemétkupac mellé, rosszabb esetben alá elõszeretettel viszi be a víz a túrázókat. Aki nem biztos a dolgában az a bal oldalon a kavicspadnál inkább szálljon ki a kenuból, és vezesse le a kenut a partról.

A következõ fontos helyet messzirõl is megismered, mert a kanyarnak a jobb oldala hatalmas betontömbökkel van teleszórva. A kanyar elõtt általában a jobb oldalon a nagy fatuskó mellett jobbra lehet elmenni, mert máshol kicsi a víz. A kanyar alatt 10 m-re kis víznél kevés helyed van, hogy elférj. Van itt egy jobb ág is, de az szinte mindig járhatatlan, mert eltorlaszolja a Rába. Kb. itt vagy félúton Szentgotthárd és Csörötnek között. Ha itt megálltok pihenni, a jobb oldali magas partról a legbátrabbak le tudnak ugrani.

Magasles a bal parton. A magasles alatt párszáz méterre van a jobb parton Magyarlak (195 fkm).

A csörötneki-zúgó elõtt van egy éles bal kanyar. Figyelj, mert a víz be akar vinni a bal oldali bokrosba! Ez a szakasz rengeteg kõvel van tele. Óvatosan kell ezen a részen lemenni, mert a kövek nem kímélik a kenuk alját.

A zúgó után jobb kanyarban volt régen a csörötneki átemelés, innét nem messze egy kis izgalmas zúgó.

Csörötnek 189,9 fkm
. Kis víznél a jobb oldali hídláb mellett jobbra menj el!. A híd jobb oldalli lába mellett el tudsz menni anélkül, hogy sérülne a kenu alja. A híd után a jobb oldalon mélyebb a víz. 100 m-re a híd alatt fatönk a vízben a jobb part mellett. Figyelj rá, mert magasabb víznél nem látszik ki.

Csörötnek alatti egyenes szakaszon 50-70 m-enként a Rába a túrázókat a jobb part melletti bokrosba tolja ha nem figyelsz.

BigFunLengõ Csörötnek alatt 5 km-re a bal parton.

Rábagyarmat elõtt kb 1,5 km-re. Egy bal kanyar, utána két kis sziget, sziget után bal oldalon borulás veszélyes bokor. Itt kettéágazik a folyó. Bal ágon kell továbbhaladni. A kettéágazás után hamarosan kis sziget, bal oldali ág járható.

Ezután közvetlenül van a rábagyarmatiak kedvelt fürdõhelye. A bal oldali magas fán ugrálóhely. Ez csak amiatt lehet fontos, mivel elõszeretettel bombáznak a kenuk mellé pár centiméterrel. Utána kanyar, a kanyar jobb oldalán kõsarkantyúk. A sarkantyúk után a bal part mellett lehet elhaladni, a part széle végig kövekkel van kirakva, emiatt ha túl közel merészkedsz könnyen sérülhet a kenud.

Rábagyarmati híd 182,6 fkm
A híd elõtt maradj a bal szélén. Ott mélyebb a víz. A település a jobb parton van párszáz méterre.

Rábagyarmat alatt kb. 4 km-re. A bal parton Gasztony nevû település, itt csak azt látni, hogy kavicsos part, jobb parton egy nagy fa van egyedül. Középen sziget. A bal ágon a fák közé csak akkor menj be, ha tiszta. Erõs a sodrás, nem tudsz megfordulni.

Jobb parton esõbeálló, Ivánc nevû település vonalában, középen kavicspad borulós bokorral a bal szélén. Kb. 4 km Csákánydoroszló.

Csákánydoroszlói híd 169,0 fkm

Csákánydoroszló híd után párszáz méterre villanyvezeték a folyó felett. Az utána következõ hosszú, egyenes szakasz közepén a bal parton a Vörös Patak torkolata. 2 km-t tettél meg Csákánydoroszlótól. Ezen a nyugodt szakaszon rengeteg egerészölyv tanyázik. Érdemes figyelni. Nem sokkal ezután a bal parton pihenõhely BigFunLengõvel (csak magas vízállásnál elég mély a víz az ugráláshoz).

Sziget
Alapesetben a bal ágon kellene menni, de a bal ág szinte mindig el van torlaszolva. Ha el van torlaszolva, akkor a sziget mellett a jobb ágon menjetek. Annyi víz nem szokott benne lenni, hogy le is lehessen evezni, de annyi szinte mindig van, hogy a kenut nem kell emelni, elég ha kiszállsz, és le tudod csorgatni. A sziget után a jobb oldali bokor mögött a jobb part felé kellene elhaladnod, mert arra megy a víz, de figyelj oda, mert a vízben itt el szoktak akadni a fák, és elég gyakran szokott itt borulás történni.

Egy jobbos kanyarnál láthatod ezt: a bal parton a magas parton kis házak vannak. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kanyar belsõ ívén, közvetlenül a part mellett két hatalmas betontömb van a vízben. Ha kicsit magasabb a víz már nem látható, emiatt inkább hagyj 3 m-t a part és a kenu mellett. Csákány alatt 4 km-re vagy. A kanyar alatt 150 m-re a kis szigeten jó pihenõhely. Ugrálni, és fürdeni itt érdemes. Gyalogolj vissza 20 m-t, ott a legmélyebb a víz.

A rõzsegát elõtt 3 km-re a bal part mellett a vízben lesz egy nagy acéloszlop, ami a magassága miatt mindig kilátszik a vízbõl.

Ezalatt majdnem egy km-re a bal parton van egy színes tetejû ház. Innnen már általában érezhetõ a körmendi rõzsegát hatása, a víz mintha állna.

A Körmendi elõtti vasúti híd. Ezalatt van 180 m-re a rõzsegát. A vasúti hídról is szoktak ugrálni a srácok. A bal oldalon ugranak, menj ki a jobb szélére!

Körmendi rõzsegát 157,0 fkm
Zsilip van a jobb oldalon. Ez az ipari víz, ez megy az erõmûhöz. Tilos rajta hajózni!
Át kell emelni. Esetleg ha tényleg nagyon nagy víz van a Rábán, és a víz átbukik a gát felett le lehet menni rajta, de Tilos, és veszélyes. Csak vadaknak! A kenut a Bal oldali ipari víz és a rõzsgát között szedjétek ki, lehetõség szerint egyesével menjetek oda, nehogy vkit behúzzon a víz vmelyik oldalra. Elindulsz a ház felé... ... a ház mellett két lejárat is van, választhatsz, és ott vízre tehetitek a kenut. A víz hirtelen mélyül, és tele van facölöpökkel. Innét a Körmendi táborhely 1,5 fkm.

A bal parton a rõzsegát és a sziget között van a Pinka torkolat. Ha kevés víz van a Rábán, akkor a sziget után kb. 150 m-en lehet, hogy ki kell szállnotok, de utána már lesz elég víz.

A sziget után kb. 700 m-re a jobb parton van a Körmendi Erõmû . Itt folyik vissza a rõzsegátnál elvont ipari víz.

Körmendi Híd 155,4 fkm
A jobb parton 150 m-re a hídtól van a Körmendi vízállásmerõ állomás. Az enyhe jobbos kanyar után következik a 154,6 fkm-nél lévõ közúti híd , amikor Csákányból Molnaszecsõdig megyünk, én ezt szoktam a táv felének venni.

A híd alatt kb. 400 m-re villanyvezeték a folyó felett. Utána van egy kanyar, és ezután lesz egy sziget, aminek a bal ágában nagyon ritkán van csak víz. A bal part mellett valamilyen víz befolyik egy csõbõl. A sziget jobb oldalán lehet elhaladni. Közvetlenül ezután a jobb parton lévõ régi malom épülettel egyvonalban lévõ helyen is sokan meg szoktak borulni. Itt is van egy villanyvezeték.

Balos kanyar végén nagy, kiszáradt fa, tedd el a fényképezõgéped a hordóba. Ezután jobb part mellett kavicspad, középre rõzsegátat szokott ide építeni a folyó. Az elhaladás a rõzsegát bal oldalán lenne ideális, mivel a sodorvonal is arra megy. Viszont a rõzsegát és a bal part közötti részt néha a Rába eltorlaszolja, és ezt nem lehet belátni elõre, de számítani kell rá. Borulós hely.

Dorina kanyar
Az elõzõ kanyar alatt van közvetlenül. Nem olyan könnyû hely, mint amilyennek látszik. A sodorvonal a jobb szélérõl a bal szélére megy át. A bal szélén rengeteg bokor, belógó ág, elakadt fa van. A jobb oldalon egy nagyon mélyen benyúló tuskó a víz alatt. És csak a teljesség kedvéért akkora limány van a kanyarban, hogy kifaral a kenu. Dorina kanyarban gyakori a borulás, utánna lesz egy balos kanyar közvetlenül, a kanyar után kavicspad a folyó közepén. Itt bevárhatjátok azokat, akiknek nem sikerült borulás nélkül lejönni a Dorinán.

Molnaszecsõd elõtt hosszabb, nagyjából egyenes szakasz. Ha még maradt erõ, ideális versenypálya. A végén, a folyó közepén sziget, általában csak a jobb ág járható, de nagy víznél érdemes bemenni a bal oldali izgalmasabb ágba. Ez már Molnaszecsõd . A sziget utani kanyarban a bal parton fenyõk vannak. Ha tovabbmész 50 m-t, akkor már látni a hídat.

A Molnaszecsõdi híd 142,2 fkm
A kikötõ közvetlenül a híd után van a bal parton táborhelye. híd alatt, tûzrakóhelyek,

Molnaszecsõdi Lóúsztató
Nincs messze a táborhelytõl. Gyalog 15 perc alatt oda lehet érni. Érdemes megnézni, mert nagyon szép hely. Megközelítése: átmész a hídon, jobbra le a híd mellé a földútra egyenesen, aztán végig a jobb oldali kerítés mellett, és a kerítés vége után pár méterre ott van a tó.

Molnaszecsõdtõl kb. 2 km-re Egyházashollós vonalában vagyunk. Mukucs-patak torkolata fahíddal. Közvetlenül a patak torkolata alatt van két ház. A Hollósi kanyar elõtt vagyunk párszáz méterrel. A házak alatt a folyó közepén kavicspad van, aminek a bal oldalán tudsz elmenni. Figyelem! A vízben hídláb-maradványok a kavicspad és a bal part között, amiket nem lehet elõre látni! Amennyire csak lehet maradj a bal part mellett vagy nagy víznél középen, akkor nem mész rá.

Hollósi kanyar
A kanyar valójában 3 kanyarból áll, olyan mint egy "S" betû, aminek az aljától indulsz el. Kis víznél jobb oldalon bemész a kanyarba, utána gyorsan át a bal oldalra, és itt iszkolsz kicsit jobbra, mert ha nem, akkor fennakadsz a bal part mellett a bokorban. Ezen a helyen szinte mindig szokott lenni borulás. A második része a Hollósi kanyarnak, az S betû közepe. Nagyon gyakori az, hogy a jobb part, és akavicspad között a folyó rõzsegátat épít. Ha erre nem számít valaki, és a jobb part mellett marad a külsõ íven, akkor nem biztos, hogy vissza tud menni balra, mivel itt elég gyorsan folyik a Rába, és a kenut begyûrheti maga alá. Ha többen vagytok, akkor mindenképpen érdemes a bal oldali kavicspadra kievezni, mert így belátod, hogy el van-e zárva a továbbhaladás útja, a másik ok pedig az, hogy annyira gyakori itt a borulás az elsõ részén a kanyarnak, hogy tudtok azoknak segíteni, akik nem tudtak lejönni borulás nélkül. Az S betû felsõ része. A Hollósi kanyar vége. Véleményem szerint csak magas vízállásnál okozhat problémát.

A Hollósi alatt 150 m-re a bal part mellett 2 hatalmas betontömb a vízben. Átlagos vízállásnál nem látszik ki. Maradj inkább a jobb oldalon. Ha itt kiszállsz a bal parton, és futsz 300 m-t pont a forráshoz érkezel. Itt is nagy hurkot csinál a folyó.

Újabb 150 m megtétele után érünk ide az öbölbe. Jó pihenõhely, táborozni is szoktak a bal parton. A cölöpökre azért figyeljünk oda. Ha a jobb szélén maradunk, akkor biztosan nem megyünk rá egyre se.

A sziget után már lehet látni a Rábahídvégi hidat.132,1 fkm

A Rábahídvégi híd alatt kis víznél óvatosan menjetek, mert a régi híd maradványai benne vannak a vízben. A közepén van egy ösvény, ahol el lehet menni a gyakorlott szemûeknek. (Nagyjából középen bemész, a híd alatt kicsit jobbra.) A híd után menj ki a jobb oldalra, ott nem ér le a kenu alja.

A jobb parton legelõ a Rábahídvégtõl kb. 1,5 km-re. Innen 400 m-re villanyvezeték, majd újabb 300 m után következik egy nagy balos kanyar öbölszerû résszel. Az elõbb említett öblös rész alatt 150 m-re van a Pécs-Szombathely vasútvonalhoz tartozó vasúti híd. 127,5 fkm. A híd elõtt maradj a bal oldalon, majd utánna menj át a jobbra a mélyebb víz miatt. A híd után a bal parton horgásztanya. Párszáz méterrel a vasúti híd alatt vannak a bal parton a Püspökmolnári hoz tartozó horgásztanyák. A bal parton kicsit beljebb itt van Püspökmolnári.

Hosszabb egyenes szakasz végén a kanyar után a jobb oldalon van egy kis ága a Rábának, amin egy nem túlságosan terhelt kenu még a legkisebb vízállás esetén is le tud menni. Mintha egy kis patakon eveznél. Néha teleszemeteli fahordalékkal, ilyenkor elég nehéz lemenni rajta.

Pihenõhely a kis ág után a jobb parton. Faház a jobb parton kb. 600 m-re.

Horgásztanyák a jobb parton. A kanyar után 100 m-re borulós hely.

Bal parton Sorok-Perint-csatorna torkolata 4 km-re Rumtól.

A Sorok-Perint-csatorna torkolata után van egy kis sziget. A sziget alatt kb. 400 m-re kicsit felgyorsul a víz - Rumi csorgó.

Bal parton villanyvezetékek vannak. Maradj a jobb szélén, mert a bal parttól a folyó közepéig tele van szórva nagy kövekkel.

A rumi BigFunLengõ a rumi híd elõtti sziget elõtt a jobb parton. A rumi BigFunLengõ után a szigetnél csak a bal oldalon tudsz lemenni. Itt a parti fákon túl már a házak vannak.

A sziget után már látható a Rumi Híd. 112,6 fkm

Rumtól 4 km-en keresztül, eddig a kanyarig igazán semmi megemlíteni való nincs. Viszont ha egy jobbos kanyart látsz hídláb-maradványokkkal a vízben, akkor ész nélkül ne menj be a kanyarba. Kis víznél általában ki kell szállni, de nagy víznél is inkább gyõzõdj meg arról, hogy le tudsz-e menni rajta.

Megyeskovácsi településsel egyvonalban lévõ horgásztanyák a folyó mindkét oldalán. 104 fkm

Ikervári Átemelés 100,5 fkm
Két lehetõséged van.
A jobb oldalon álló fahídnál átmész az ipari csatornára(2x kell átemelned, a másodiknál 700 m-t cipekedhetsz) és azon folytatod az utadat.
A másik lehetõség pedig, hogy a bal oldalon, a duzzasztó elõtt közvetlenül veszed ki a kenudat, és a bal parton 100 m után az Öreg (vagy Régi) Rábán haladsz tovább.
 

Ha az Öreg Rábán folytatod az utadat, akkor ne lepõdj meg azon, hogy kevés a víz a folyóban, és gyakran ki kell szállnod. Nyáron átlagos vízállásnál ez a megszokott. Ha nincs sok csomagod a kenuban, és vállalsz egy kis gyaloglást a szebb látványért, akkor gyere erre.

A duzzasztó alatt 300 m-re, bal oldalon a vízben álló oszlopot a jobb szélén kerüld, mert a bal része a folyónak tele van nagy kövekkel.

Ikervári Híd. 97,7 fkm.
A bal parton Ikervár település. A híd alatt óvatosan a kövek miatt.

A híd után 200 m-re az Almáskert nevezetû hely a bal parton. Utánna jobbos kanyar, kanyar utáni öböl jó fürdõhely: Pásti kanyar

Ha kicsit magasabb a víz, akkor a következõ helyre érdemes odafigyelni. Balos kanyar, a kanyar jobb oldalán kõsarkantyú, a bal oldalon hatalmas nagy kiálló fagyökerek. Antónia elõtt kb 200 m-rel vagyunk.

Két hatalmas betontömbbrõl ismered meg ezt a helyet. Ez az Antónia. Figyelem! Az Antónia végén kövek a vízben.

Sárvári BigFunLengõ.
Az itteniek Három Szigetek nek nevezik. A legjobb ugrálóhely a Rábán. A víz nagyon mély, alacsony vízállásnál is 4-5 m. Innen fél óra alatt leérsz Sárvárra.

Kicsit lejjebb, az Öböl elõtt 150 m-re ajánlatos ismét kiszállni alacsony víznél a kövek miatt.

A Gyöngyös patak torkolata a bal oldalon.

(Az egyesület régiós területének kezdete)

Sárvár elõtt 400 m-re, 90,0 fkm-nél a jobb oldalon Csörnöc-Herpenyõ torkolata, az üzemvíz csatornán haladók itt jutnak vissza a Rábára.

89,6 fkm-nél közúti-híd, bal parton SÁRVÁR.
. Különben azért van itt még a híres és nagyon szép Nádasdy vár, az új élmény gyógy-és termálfürdõ, ezért nagyon sok a külföldi vendég.. A táborhelyre a híd elõtti jobb partot, vagy híd utáni bal (ide kocsi nem tud odamenni) javaslom.

Nickig minden vízállásnál el lehet jutni. Nick alatti rész alacsony vízállásnál nehezen hajózható.. Ez a rész is nagyon szép, ha teheted mindenképpen nézd meg! Ha a felsõ szakaszon túljutottál, akkor innentõl kezdve problémád nem lehet. A hidaknál mindig számítani kell régi hídláb-maradványokra, nagyobb kövekre.

88,3 fkm-nél Vasúti-híd.
A híd alatt óvatosan, mert rengeteg kõ van a víz alatt.

73,4 fkm-nél Ragyogó-híd.
A híd alatt a bal oldalon a vízben van egy nagyobb vasdarab. Innen indul minden évben a Rába Úszás, mely a hídtól Nickig tart. Innentõl már érezhetõ a duzzasztó hatás.

68,9 fkm-nél Nicki átemelés.
A gát elõtt a bal parton kikötõ. A kenukat könnyen ki lehet itt venni. A gáton tilos lemenni! Ha nincs veletek trailer, akkor vitesd át a hajókat, különben 300 m-t kell cipelned.

68,5 fkm-nél Nicki táborhely a bal parton. Fürdési lehetõség,  a duzzasztó közelében két vendéglátóipari egység is van, melyek nyitvatartása a vendégekre van bízva A hétvégeken élő zeneszolgáltatás is van. Éjjel kivilágítják a gátat, mely nagyon szép látvány. A vízügyi múzeum engedéllyel megtekinthető. A Nick-i Műgátnál szükség esetén minden nemű felvilágosítást, segítséget megad az ÉDUKÖVIZIG helyi vezetője.

Lehetőség van minden igényt kielégítő camping igénybevételére is.

Szükség esetén esti-vízparti szórakoztató zenét az egyesületünk biztosítja! (érkezésetek előtt egy nappal jelezd ez irányú igényedet, 30/204-8397)

A települések kissé távolabb vannak, ki 3-4 km, ahol mindennemű beszerzési igényedet tudod elégíteni. Répcelak ÁFÉSZ nicki és Répcelak város szakboltjaiban, ahol olcsó árakkal és udvarias kiszolgálással várnak bennetek.(tel:30/632-4460, 30/632-4457)  Az üdülőhelytől az előzőkben felsorolt településekig szilárdburkolatú út vezet..

A Nick-Műgát üdülőhellyel kapcsolatosan ( szállás, ellátás, horgászás vagy egyéb infó) bármikor hívhatod az egyesületet a 30/204-8397. tel.számot, vagy küld faxot a 95/370-112.t.számra.

65,9 fkm-nél Híd.

62,6 fkm-nél Rábakecskédi közúti-híd, alatta hídmaradványok!

61,1 fkm-nél Répce-árapasztó csatorna torkolata a bal oldalon.

59,7 fkm-nél Lánka-patak torkolata a jobb oldalon.

51,2 fkm-nél Közúti-híd, bal parton VÁG.

49,1 fkm-nél RÁBASEBES bal parton.

42,5 fkm-nél VÁRKESZÕ jobb parton.

41,2 fkm-nél Közúti-híd, a híd után bal parton fizetõs táborhely. Az út mellett csap. A kocsmában csocsó, billiárd, a kocsma területén ingyen is táborozhattok cserébe a fogyasztásért. Vásárlás a környezõ települések egyikében.

40,2 fkm-nél Vasúti-híd. A vasúti híd és a következõ közúti híd között a bal parton táborozásra alkalmas terület. Meg fogod ismerni.

39,7 fkm-nél Közúti-híd.

29,0 fkm-nél Híd, ÁRPÁS bal parton. Hídnál táborozási lehetõség.

23,5 fkm-nél Közúti-híd, jobb parton KISBABOT, bal parton BODONHELY.

20,5 fkm-nél Közúti-híd, RÁBAÚJFALU.

18,2 fkm-nél Híd, bal parton MÉRGES.

14,0 fkm-nél Közúti-híd, bal parton RÁBAPATONA.
A töltés másik oldalán vendéglõ. A bal parton a fák között lehet táborozni. Tûzrakóhely, tûzifa van. A táborhelyért a töltés másik oldalán a vendéglõben kell fizetni. Akik itt fejezik be a túrát, a távolsági buszokkal könnyen bejuthatnak Gyõrbe. Gyõr innen 14 fkm vízen. Akik bemennek véleményem szerint az Aranyparton fejezzék be a túrát.

 

 

Felhasznált irodalom:
Vidra Vizitúra Rába leírása
http://www.vidra-vizitura.hu